Teeme kuivseadeid ja kimpe ka Teie poolt toodud vaasidesse ja anumatesse.